Omschrijving

Sinds 1 januari 2015 is het zorgveld grondig herzien door de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit is gedaan om samen met de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet een samenhangend geheel van zorgwetten te vormen, wat gezamenlijk het nieuwe stelsel van zorg en ondersteuning biedt. Juist nu is het zaak om goed te weten hoe deze wetten zich tot elkaar verhouden en waar de overgangen zich bevinden. Deze cursus helpt je aan een verdiepend inzicht in het snijvlak van de Wmo 2015 en de Wlz. Zodat je een compleet overzicht hebt vanuit welke wet de gevraagde ondersteuning geboden wordt.

Inschrijven

Programma

In deze eendaagse cursus behandelen wij de belangrijkste aspecten van de Wmo 2015 en de Wlz. We besten hierbij aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Achtergrond en reikwijdte van de Wmo 2015;
  • Verschillende partijen binnen de Wmo 2015;
  • Achtergrond en reikwijdte van de Wlz;
  • Verschillende partijen binnen de Wlz;
  • Indicatiestelling , toegang en financiering van beide wetten;
  • Afbakening tussen Wmo 2015 en Wlz vanaf 2015 tot nu, in voorzieningen en verstrekkingsvormen;
  • Relevante jurisprudentie met betrekking tot scheidslijn tussen beide wetten.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor Wmo-professionals die vanuit hun rol regelmatig met het snijvlak van Wmo en Wlz in aanraking komen en daar meer over willen weten.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heb je inzicht gekregen in de verhouding tussen de Wmo 2015 en de Wlz en ken je de grenzen van beide wetten. Je weet op basis van welke wet een oplossing van de hulpvraag geboden wordt.

Het materiaal bestaat uit het Zakboek Zorg (een uitgave van van Wyzer) en een cursusmap.

Opleidingsagenda

  1. Cursus afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg Woensdag 19 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven