Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Algemene Plaatselijke Verordening ofwel de APV is een van de belangrijkste en meest omvattende verordeningen binnen een gemeente. De APV bevat regels over allerlei onderwerpen die het publieke domein betreffen en die kunnen worden ingezet voor het beheersbaar en het leefbaar houden van het openbaar gebied. Te denken valt hierbij aan het reguleren van de horeca, de bestrijding van overlast op straat, het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg en niet in de laatste plaats de regulering van evenementen.

De inhoud van de APV is complex vanwege de diversiteit aan onderwerpen en de relatie met andere wettelijke regelingen, zoals de Alcoholwet, de Wet op de Kansspelen, maar ook de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het toezicht op de naleving en de handhaving van de APV vergt kennis van uiteenlopende zaken. De toezichthouder zal goed moeten kunnen inschatten in hoeverre er sprake is van een overtreding. De handhaver zal de weg moeten weten te vinden in de bestuursrechtelijke instrumenten die er bestaan. Hiervoor is een goede basiskennis van de APV en de achtergronden vanuit de Awb noodzakelijk. De Basiscursus bestuurlijk handhaven van de APV geeft die bagage.

Programma

De cursus behandelt uitvoerig de APV en de van toepassing zijnde kaders van de bijzondere wetgeving en de Awb.

Aan de orde komen onder andere:

  • algemene bepalingen, besluiten, handhaving en regelgeving;
  • uitleg en praktijkvoorbeelden van de hand van de APV;
  • de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen;
  • de opbouw van vergunningen en de consequenties voor toezicht en handhaving.

Daarnaast staan we uitgebreid stil bij actuele jurisprudentie.

Doelgroep

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers goed overzicht van en inzicht in de werking en onderwerpen van de verschillende onderdelen van APV en aanpalende wetgeving en zijn zij in staat toezicht en handhaving adequaat op te pakken.

Resultaat

De Basiscursus bestuurlijk handhaven van de APV is bedoeld voor iedereen die bij een gemeente te maken heeft met toezicht en handhaving in het kader van de APV.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, de Uitsprakenbundel bestuursrecht (beide uitgaven van Wyzer) en een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basiscursus bestuurlijk handhaven van de APV bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?