Omschrijving

De Nederlandse sociale zekerheid blijft volop in beweging. Nieuwe wetten worden ingevoerd en bestaande wetten worden gewijzigd of ingetrokken. Dit heeft grote invloed op de uitvoering van de Wlz. Daarnaast verschijnt er regelmatig nieuwe jurisprudentie en zijn er talloze wijzigingen in andere wetten die van invloed zijn op de uitvoeringspraktijk bij zorgkantoren.

In Company aanvragen

Programma

Het is voor medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wlz (en Zvw) belangrijk om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen. Onze Actualiteitencursus Wlz is daar ideaal voor: alle wijzigingen en hun gevolgen voor de dagelijkse praktijk komen aan de orde en aan het eind van de dag is de kennis van de deelnemers volledig actueel.

Onze actualiteitencursussen kunnen ook op structurele basis worden afgenomen, zodat organisaties of afdelingen bijvoorbeeld elk (half) jaar op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen. De actualiteitencursussen kunnen daarnaast ook worden gebruikt om bepaalde kennis op te frissen en/of te verdiepen.

Ook interne beleidswijzigingen kunnen in de cursussen worden verwerkt. Voorts kunnen er handvaten worden geboden hoe om te gaan met wetswijzigingen die nog niet intern beleidsmatig zijn uitgewerkt, waardoor bijvoorbeeld vragen van klanten over de gevolgen van een in de pers besproken wetswijziging correct en uniform kunnen worden beantwoord.

Doelgroep

De actualiteitencursus is bedoeld voor medewerkers van een zorgkantoor / verzekeraar. Voor elke afdeling kan maatwerk worden geleverd.

Resultaat

Het doel van de cursus is de deelnemer op de hoogte stellen van recente en komende ontwikkelingen en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het interne beleid en de uitvoeringspraktijk.