Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Sinds de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 staat de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht niet stil. Twee onderwerpen waar regelmatig discussie over ontstaat staan vermeld in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor): het vergunningvrije bouwen en de werking van de kruimelgevallenlijst (artikel 4 Bijlage II Bor).

De Actualiteitencursus vergunningvrij bouwen en de kruimelgevallenlijst gaat specifiek in op de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving en met name ook de jurisprudentie op het gebied van vergunningvrij bouwen en de zogenaamde kruimelgevallenlijst.

Programma

In de cursus lichten we de belangrijkste knelpunten in de regels toe op basis van concrete voorbeelden uit de praktijk. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de jurisprudentie.

We gaan allereerst in op de basisbegrippen uit artikel 1 van bijlage II Bor die voor beide onderwerpen van deze cursus zeer relevant zullen blijken te zijn. Vervolgens komen de vergunningvrije bouwmogelijkheden aan de orde. Artikelen 2 en 3 van Bijlage II Bor vormen hierbij de leidraad.

Andere onderwerpen die de revue passeren zijn de beperkte vergunningvrije bouwmogelijkheden als het gaat om beschermde stadsgezichten en monumenten en de mogelijkheden om een mantelzorgwoning te realiseren zonder dat daar een vergunning voor nodig is.

In artikel 4 komen we de kruimelgevallenlijst tegen. Als deze lijst van toepassing is, dan kan een afwijking van het bestemmingsplan worden vergund met de reguliere Wabo-procedure in plaats van met de uitgebreide procedure. We bespreken met name de mogelijkheden om verschillende afwijkingsmogelijkheden met elkaar te combineren, maar ook de (on)mogelijkheid om het aantal woningen toe te laten nemen met toepassing van deze regeling. Daarnaast is er aandacht voor de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan en de samenhang met de regeling rond de milieueffectrapportage.

De deelnemers kunnen tijdens de cursus zelf cases en ervaringen in brengen.

Doelgroep

Deze cursus is vooral interessant voor vergunningverleners, bouwplantoetsers, toezichthouders, handhavers en beleidsmedewerkers die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met de regels rond vergunningvrij bouwen en goed op de hoogte willen zijn van de huidige stand van zaken rond wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de deelnemers volledig op de hoogte te brengen van de actuele regels ten aanzien van het vergunningvrij bouwen en de kruimelgevallenlijst onder de Wabo.

Het materiaal bestaat uit de meest actuele editie Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (een uitgave van Wyzer) en een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Actualiteitencursus vergunningvrij bouwen en de kruimelgevallenlijst bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?