Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het ruimtelijk ordeningsrecht is voortdurend in beweging. Aangekondigde wetswijzigingen werpen hun schaduw vooruit en reeds in werking getreden wetswijzigingen roepen voortdurend nieuwe vragen op. Ook de jurisprudentie blijft zich ontwikkelen. Het regelmatig bijhouden van al deze veranderingen is een tijdrovende bezigheid. Deze cursus is er dan ook op gericht om de deelnemers een overzicht te geven van de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie.

Programma

Hetgeen tijdens de cursus wordt behandeld is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen die zich aandienen en van de eventuele specifieke wensen van de deelnemers en/of de opdrachtgever. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • ontwikkelingen ladder van duurzame ontwikkeling;
 • aanpassingen aan de zogenaamde kruimellijst;
 • voorwaardelijke verplichtingen;
 • planmaximalisatie;
 • flexibele bestemmingsplannen: de gemeente als regisseur bij gebiedsontwikkeling;
 • de mantelzorgwoningen;
 • ontwikkelingen rond de plattelandswoningen;
 • voortgang van de Omgevingswet;
 • relativiteit en belanghebbendheid;
  actuele jurisprudentie inzake Bouw- en Ruimtelijke Ordeningsrecht.

Doelgroep

De Actualiteitencursus ruimtelijke ordening en bouwrecht is bestemd voor iedereen die belast is met de uitvoering van de Woningwet, de Wabo en de Wet ruimtelijke ordening en zijn of haar kennis op dit terrein bij wil houden. Daarnaast kunnen overige belangstellenden uiteraard deelnemen.

Resultaat

Het doel van de actualiteitencursus is om de deelnemers in korte tijd op de hoogte te brengen van de diverse actuele ontwikkelingen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Actualiteitencursus ruimtelijke ordening en bouwrecht bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Maandag 12 juni 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Actualiteitencursus ruimtelijke ordening en bouwrecht Maandag 12 juni 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?