Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het milieurecht is voortdurend in beweging. Aangekondigde wetswijzigingen werpen hun schaduw vooruit en reeds in werking getreden wetswijzigingen roepen voortdurend nieuwe vragen op. Ook de jurisprudentie blijft zich ontwikkelen. Het regelmatig bijhouden van al deze veranderingen is een tijdrovende bezigheid. Deze cursus is er dan ook op gericht om de deelnemers een overzicht te geven van de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie.

Programma

Tijdens de Actualiteitencursus milieubeleid en milieurecht wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het milieubeleid en aan de bestaande beleidsinstrumenten. Hetgeen tijdens deze cursus wordt behandeld, is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen die zich aandienen en van de eventuele specifieke wensen van de deelnemers en/of de opdrachtgever. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • de actuele stand van zaken ten aanzien van luchtkwaliteitsregelgeving;
  • de regels voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
  • de externe veiligheidsregelgeving, inclusief buisleidingen;
  • Natura 2000;
  • de Wet op de archeologische monumentenzorg;
  • de relatie tussen milieuwetgeving en de Wabo;
  • de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM);
  • actuele jurisprudentie.

Doelgroep

De Actualiteitencursussen milieubeleid en milieurecht zijn bestemd voor iedereen die belast is met beleidsadvisering en/of de uitvoering van milieuwetgeving, maar ook voor beleidsmedewerkers op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daarnaast kunnen overige belangstellenden uiteraard deelnemen.

Resultaat

Het doel van de Actualiteitencursus milieubeleid en milieurecht is om de deelnemers in korte tijd op de hoogte te brengen van de diverse actuele ontwikkelingen.

Deze cursus wordt uitsluitend in company verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Actualiteitencursus milieubeleid en milieurecht bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?