Omschrijving

In juni organiseren we weer actualiteitencolleges op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugd.

Na dit college ben je op de hoogte van alles wat er binnen jouw werkveld speelt of wijzigt. Ook worden sommige aandachtspunten behandeld die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

De actualiteitencolleges duren van 18.00 tot 20.00 uur. Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een hapje en een drankje, zodat je niet met een lege maag het college ingaat.

Inschrijven

Programma

Hieronder vind je meer informatie over de diverse colleges die we organiseren.

PARTICIPATIEWET

De Wyzer Academie organiseert op verschillende data voor jou een actualiteitencollege waarin de Participatiewet centraal staat. We geven je een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de wetgeving die in de pijplijn zit, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen in de voorliggende voorzieningen en uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet. Daarnaast is er aandacht voor de energietoeslag. En nog veel meer actualiteiten. Na deze sessies ben je als klantmanager, beleidsmedewerker of manager weer helemaal bij met je kennis.

Data
14 juni in Utrecht
16 juni in Zwolle
30 juni in Rosmalen

WMO

Het is NET-werken …de WMO-consulent als spin in het web …

Sinds 2015 is het werkveld van de WMO flink verbreed: begeleiding is erbij gekomen, meer preventie, brede uitvraag, meer het accent op zelfredzaamheid en welbevinden, maar hoe sta jij daarin vanuit jouw werkpraktijk?
Tijdens deze kennissessie gaan we dieper in op de (veranderende) rol van WMO-consulent. Wat merk jij van de actualiteit in jouw werkpraktijk, wat heb je nodig, waar haal jij je kennis en vaardigheden vandaan. Het is een interactieve avond waarbij we een kijkje nemen in elkaars keuken en we aan de slag gaan met NET-werken.

Data
14 juni in Utrecht
16 juni in Zwolle
30 juni in Rosmalen

JEUGD

In dit college worden 2 aparte onderwerpen behandeld, elk op een verschillende dag.

Transformatie:

De uitvoering van de Jeugdwet is inmiddels 7 jaar drastisch veranderd. Meer preventie, minder curatieve zorg en dichtbij de burger werd het nieuwe credo. Hoe staan we er nu voor in de Jeugdzorg? Heeft de transformatie nu zijn doel behaald en zijn we met elkaar op de goede weg en zijn de doelstellingen van de transformatie jeugd geslaagd?
Tijdens het actualiteitencollege Jeugdwet wilen we jullie meenemen in de belangrijkste aspecten van de transformatie en ook kijken naar de op komst zijnde wijzigingen in de Jeugdwet. Tevens staan we stil bij de positie van het PGB binnen de Jeugdwet en ook kijken we met elkaar hoe om te gaan met verlengde Jeugdwet. Tevens gaan we het aan de hand van cijfers en statistieken hebben over vrijwillige jeugdhulp en gedwongen jeugdhulp.

Samen met jullie maken wij er een inspirerend actualiteitencollege van en aan het eind van de avond zullen jullie hopelijk met nog meer passie en enthousiasme doorgaan met het prachtige werk binnen de Jeugdwet.

Datum: 14 juni in Utrecht

Ouderverstoting:

Dit actualiteitencollege heeft meer weg van een workshop waarin wij ons gaan verdiepen in het thema PAS ( Parental Alienation Syndroom) ouderverstoting/ oudervervreemding. Je spreekt van ouderverstoting, wanneer een kind het contact met één van zijn/ haar ouders verbreekt na scheiding, terwijl er voorafgaand aan de scheiding geen sprake was van schade relatie tussen de verstoten ouder en het kind.
Ouderverstoting aan zich, is niet toegenomen door jaren heen. Aandacht voor- en kennis over ouderverstoting is echter wel zeer actueel en zo ook de aandacht voor de tegenbeweging FAPAs ( false allegations parental alienation). De avond zal je informeren, hier en daar uitdagen en misschien zelfs een beetje verwarren.

Datum: 16 juni in Zwolle

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugd.

Resultaat

Na dit college ben je op de hoogte van alles wat er binnen jouw werkveld speelt of wijzigt. Ook worden sommige aandachtspunten behandeld die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

De prijs bedraagt € 95,00.

Opleidingsagenda

  1. Actualiteitencollege Participatiewet Dinsdag 14 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
  2. Actualiteitencollege Wmo Dinsdag 14 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
  3. Actualiteitencollege Jeugd Dinsdag 14 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
  4. Actualiteitencollege Participatiewet Donderdag 16 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
  5. Actualiteitencollege Wmo Donderdag 16 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
  6. Actualiteitencollege Jeugd Donderdag 16 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
  7. Actualiteitencollege Participatiewet Donderdag 30 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
  8. Actualiteitencollege Wmo Donderdag 30 juni 2022 18.00 - 20.00 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven