Omschrijving

Net als dit voorjaar willen we weer actualiteitencolleges verzorgen op het gebied van Participatiewet, Wmo, Uitkeringsberekening, Jeugd en het Ruimtelijk Domein.

Na dit college ben je op de hoogte van alles wat er binnen jouw werkveld speelt of wijzigt. Ook worden sommige aandachtspunten behandeld die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

De Wyzer Academie organiseert deze colleges in november en december 2021 (Sociaal domein) en januari 2022 (Ruimte en Jeugd).

Inschrijven

Programma

Een actualiteitencollege duurt ongeveer 2 uur en wordt online verzorgd. Naast inbreng van de docent is er natuurlijk ruimte voor een dialoog en interactie. We maken gebruik van Microsoft Teams.

WMO

In deze laagdrempelige bijeenkomst wordt je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak. Voor een goede uitvoering of ontwikkeling binnen de Wmo 2015 is goede kennis van de actualiteit essentieel. Tegelijk is er voor de meer ervaren beleidsmedewerker, jurist of kwaliteitsmedewerker geen noodzaak om de basis te herhalen. Speciaal voor deze doelgroep is de actualiteitenbijeenkomst. Een juridische bijeenkomst met goed oog voor de praktijk. De laatste rechtspraak en politieke ontwikkelingen worden thematisch behandeld, zodat je na deze bijeenkomst weer in control bent.

Data
29 november 2021 van 18.00 – 20.00 uur
9 december 2021 van 18.00 – 20.00 uur

UITKERINGSADMINISTRATIE

Tijdens dit college komen onderstaande onderwerpen aan de orde:

De nieuwe wet inburgering, met name het ontzorgen van de burger, wat voor gevolgen kan dat hebben voor de uitkeringsadministratie.
Inkomsten met name het verwerken van eindejaarsuitkeringen, en andere incidentele vergoedingen en jurisprudentie over de vrijlating van inkomsten, en de gevolgen daarvan.
Huidige ontwikkelingen met betrekking tot de bijstandsverlening aan zelfstandigen, en de gevolgen van de coronamaatregelen.
De Vereenvoudiging beslagvrije voet, en de afloop van de overgangstermijn per 1-1-2022
De (nieuwe) individuele studietoeslag.

Datum
2 december 2021 van 18.00 – 20.00 uur

RUIMTE

Het onderwerp van dit college is Verwaarloosde woningen pak ze samen aan! en het gaat over hoe je als gemeenteambtenaar om kan (of moet?) gaan met verkrotte woningen van particuliere eigenaren. We gaan in op de kruisbestuiving van het ruimtelijke en sociale domein, en hoe dit in deze hele specifieke casuïstiek van grote invloed kan zijn op de lokale leefbaarheid én het leven van een woningeigenaar.

Data
11 januari van 18.00 – 20.00 uur, locatie Zwolle
20 januari van 18.00 – 20.00 uur

PARTICIPATIEWET

De Wyzer Academie organiseert op verschillende data voor jou een actualiteitencollege waarin de Participatiewet centraal staat. We geven je een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot wetgeving die in de pijplijn zit, bijvoorbeeld over het wetsvoorstel breed offensief, de aanpassingen in de studietoeslag. Maar natuurlijk ontleden we met je ook recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het ontvangen van boodschappen, onterechte huisbezoeken en de gevolgen daarvan, het opstellen van risicoprofielen en inkomensvrijlatingen. Ook de Wet inburgering komt langs en hierbij stellen we het financieel ontzorgen centraal. En nog veel meer actualiteiten. Na deze sessies ben je als klantmanager, beleidsmedewerker of manager weer helemaal bij met je kennis.

Data
30 november van 18.00 – 20.00 uur
7 december van 18.00 – 20.00 uur
9 december van 18.00 – 20.00 uur

JEUGD

Data nader te bepalen

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de Participatiewet, Wmo, Jeugd, Uitkeringsadministratie of het Ruimtelijk Domein.

Resultaat

Na dit college ben je op de hoogte van alles wat er binnen jouw werkveld speelt of wijzigt. Ook worden sommige aandachtspunten behandeld die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

De prijs bedraagt € 95,00.

Opleidingsagenda

 1. Actualiteitenscholing uitkeringsberekening Donderdag 2 december 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 2 december 2021
  2. Donderdag 2 december 2021
  3. Donderdag 2 december 2021
  18.00 - 20.00 uur Online Inschrijven
 2. Actualiteitenscholing Participatiewet Dinsdag 7 december 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 7 december 2021
  2. Dinsdag 7 december 2021
  3. Dinsdag 7 december 2021
  18.00 - 20.00 uur Online Inschrijven
 3. Actualiteitenscholing Wmo Donderdag 9 december 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 9 december 2021
  2. Donderdag 9 december 2021
  3. Donderdag 9 december 2021
  18.00 - 20.00 uur Online Inschrijven
 4. Actualiteitenscholing Participatiewet Donderdag 9 december 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 9 december 2021
  2. Donderdag 9 december 2021
  3. Donderdag 9 december 2021
  18.00 - 20.00 uur Online Inschrijven