Omschrijving

Net als dit voorjaar willen we weer actualiteitencolleges verzorgen op het gebied van Wmo, Jeugd en het Ruimtelijk Domein. Nieuw is dat we ook het college voor de Uitkeringsadministratie organiseren.

Na dit college ben je op de hoogte van alles wat er binnen jouw werkveld speelt of wijzigt. Ook worden sommige aandachtspunten behandeld die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

De Wyzer Academie organiseert deze colleges tussen 1 en 24 juni. Het actualiteitencollege Participatiewet zal in het najaar plaatsvinden (exacte data worden nader bepaald).

Inschrijven

Programma

Een actualiteitencollege duurt ongeveer 2 uur en wordt online verzorgd door onze eigen docenten. Naast hun inbreng is er natuurlijk ruimte voor een dialoog en interactie. We maken gebruik van Microsoft Teams.

WMO
De uitvoering van de Wmo 2015 is volop in beweging. Ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak zijn aan de orde van de dag en het is moeilijk om overzicht te houden. In de actualiteitenbijeenkomst word je bijgepraat over actuele ontwikkelingen op relevante gebieden. Van wetgeving tot rechtspraak en politieke ontwikkelingen, alles komt aan bod. Na deze bijeenkomst is je kennis over de Wmo weer up to date.

Data
1 juni 2021 van 15.00 17.00 uur
9 juni 2021 van 19.00 21.00 uur

JEUGD (THEMA: DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS VOOR ONZE JEUGD)
De wereldwijde Covidcrisis raakt ons allemaal. Na de tweede wereldoorlog is er niet één crisis geweest die onze hele wereld op deze wijze heeft geraakt. Voor alle doelgroepen heeft deze crisis nadelige gevolgen. Denk aan de ondernemers, het zorgpersoneel, het onderwijs, ouderen die in verpleeghuizen wonen of die thuis wonen en praktisch geen bezoek kunnen ontvangen. Maar ook de doelgroep waar wij mee werken, de Jeugd.
Lang is gedacht dat de jongeren niet zoveel hinder ondervinden van de coronacrisis, maar niets is minder waar gebleken. Op tal van niveaus is inmiddels bekend wat de effecten van de crisis zijn op onze jeugd. Voor alle jeugdprofessionals en andere geïnteresseerden organiseren wij een actualiteitencollege.

In een twee uur durend college neemt een ervaren jeugdprofessional jullie mee langs verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd om te kijken welke effecten de coronacrisis heeft op jongeren. Ook zullen er veel praktijkvoorbeelden de revue passeren en hierbij wordt er ingezoomd op de voorbeelden van de deelnemers. In een interactief college zullen ervaringen worden uitgewisseld, zullen er knelpunten worden besproken en zal er worden gekeken of de Coronacrisis ook positieve effecten heeft laten zien.

Data
3 juni 2021 van 16.00 18.00 uur
10 juni 2021 van 16.00 18.00 uur

UITKERINGSADMINISTRATIE
Tijdens dit college komen de volgende onderwerpen aan de orde.

De wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet betreft niet alleen een wijziging van de beslagvrije voet, maar er zijn ook veel procedurele wijzigingen, waar de uitkeringsadministratie ook mee te maken heeft. Wij nemen de wijzigingen door en wat voor gevolgen dat heeft voor ons werk.
Bijzondere inkomsten, zoals IKB, eindejaarsuitkering en het cafetariamodel. Hoe moeten we dit inkomen verrekenen met de uitkeringen?
Ook werpen we een (voorzichtige) blik op de toekomst. Welke wijzigingen kunnen we verwachten?

Datum
3 juni 2021 van 16.00 18.00 uur

RUIMTE (THEMA: VERGUNNINGSVRIJ ONDER DE OMGEVINGSWET)
De geconsolideerde versies van de Omgevingswet en de bijbehorende AMvBs zijn in december 2020 gepubliceerd. Daarmee is duidelijk hoe het vergunningsvrije bouwen onder de Omgevingswet er straks uit ziet.

De complexiteit van het huidige vergunningsvrije bouwen wijzigt niet en wordt dus ook op geen enkele wijze vereenvoudigd. Een voordeel daarbij is wel dat je niet alle vergunningsvrije mogelijkheden met nieuwe begrippen en dergelijke opnieuw moet leren.

Om het nieuwe vergunningsvrije bouwen te kunnen begrijpen is het nodig om de knip te begrijpen. Aan de ene kant van de knip staat de bouwtechnische kwaliteit en aan de andere kant de ruimtelijke kwaliteit. In het vergunningsvrije bouwen onder de Omgevingswet zijn de mogelijkheden om zonder vergunning een bouwwerk te realiseren ook opgeknipt in deze 2 activiteiten. Om een bouwwerk onder de Omgevingswet geheel vergunningsvrij te kunnen realiseren moet het bouwwerk voldoen aan beide soorten criteria.

Een andere verandering is dat vergunningsvrije bouwmogelijkheden gesplitst zijn in een deel dat landelijk uniform wordt geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving en een deel dat door iedere gemeente zelf mag worden ingevuld. Gemeenten krijgen daarmee ruimte om zelf activiteiten aan te wijzen waar geen vergunning meer voor nodig is.

Data
17 juni 2021 van 16.00 18.00 uur
24 juni 2021 van 16.00 18.00 uur

Doelgroep

Mederwekers die werkzaam zijn op het gebied van de Wmo, Jeugd, Uitkeringsadministratie of het Ruimtelijk Domein.

Resultaat

Na dit college ben je op de hoogte van alles wat er binnen jouw werkveld speelt of wijzigt. Ook worden sommige aandachtspunten behandeld die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

Opleidingsagenda

  1. Actualiteitencursus Ruimite Donderdag 24 juni 2021 16.00 - 18.00 uur Online Inschrijven